Izolace

  • tepelný izolant – materiál nebo konstrukce nepropouštějící teplo
  • elektrický izolant – materiál nepropouštějící elektřinu
  • akustická izolace – materiál nepropouštějící zvuk
  • hydroizolace – materiál nepropouštějící vodu
 
Výběr izolací - tepelné izolace

Tepelná izolace minimalizuje únik tepla z objektu. Zateplováním provádíme dodatečnou tepelnou ochranu stavebních konstrukcí s cílem ušetřit náklady na teplo. Pořízení tepelné izolace je jednorázová investice, která se v budoucnosti mnohonásobně vrátí. Optimální tepelnou izolací dosáhneme úsporu nákladů na vytápění po celou dobu životnosti domu. A to je v dnešní době důležité vzhledem k trendu růstu cen za energii. Při volbě tepelné izolace (volba materiálu a jeho dimenze) je třeba zohlednit především následující skutečnosti.

 
Tepelné izolace z minerální vaty

V nabídce tepelná izolace z minerální vlny od předních světových výrobců - ROCKWOOL, ISOVER, Knauf Insulation, Nobasil, URSA.

 

Polystyren

V nabídce pěnový, expandovaný, pěnový šedý polystyren s grafitem a perimetr.

 

Výběr izolací - hydroizolační materiály

Hydroizolační materiály můžeme rozdělit podle toho, kde se ve stavbě nacházejí. Stavby jsou vystaveny působením vody v různých podobách, ať již se jedná o povrchovou nebo podpovrchovou vodu. Účelem hydroizolace je zamezit škodlivým účinkům vody na jednotlivé části stavby.

Vhodně zvolená hydroizolace a její správná realizace jsou důležité faktory ovlivňující životnost celé stavby. Je moudré si nechat s hydroizolací poradit od profesionálů v oboru.

 

 

Používané materiály pro izolace