Podhledy

Vodorovné podhledy se zavěšují na konstrukci uchycenou na pevném nosném stropu. Jejich konstrukce se opět může lišit podle záměru stavebníka. Snižují zbytečnou světlou výšku, zlepšují kročejovou neprůzvučnost, zlepšují požární a tepelně-izolační vlastnosti, tvoří esteticky příznivý celek, musí nést určitou váhu osvětlovacích těles či reproduktorů apod.


Příklady:
  • konstrukce + desky
  • plasticita podhledu

 

 

Používané materiály pro montáž sádrokartonu