Kazetové Podhledy

Kazetové podhledy jsou jednou ze součástí komplexu interiérových prvků. Vyrábějí se z mnoha různých materiálů a záleží jen na majiteli, jaký si vybere. Ten může být jak hladký, tak i děrovaný, bílý, šedý, ale i barevný.

Stejně jako se sádrokartonem i s podhledy se velmi dobře manipuluje a jejich montáž je snadná. Do již zbudovaného prostoru se dá
vkročit i dodatečně. Další vlastnosti se odvíjí od materiálů, ze kterých jsou kazetové podhledy vyrobeny vyrobeny.

Instalace kazetových podhledů taktéž ovlivňuje akustiku dané místnosti a může ji dokonale tepelně zateplit. Hlavním důvodem k pořízení kazetových podhledů však mnohdy bývá hlavně estetické hledisko. Jak již bylo výše řečeno, povrchy a vlysy si může zákazník vybrat přesně na míru. V nabídce je taktéž pestrá škála barev. Nabídka je velmi široká, takže každý si jistě vybere přesně to, co bude vyhovovat jeho požadavkům na konečný vzhled interiéru.


Zpravidla tvořeny kazetami normalizovaných rozměr:

 

  •     600 x 600
  •     600 x 1200
  •     300 x 600
  •     1200,1800

 
Montují se zpravidla na závěsný systém osazený na nosném stropu. Je řada výrobců, kteří používají nejrůznější materiál k jejich výrobě. Čistá sádra, sádrokarton, lisovaná minerální plsť, ocelový či hliníkový plech, dřevo a dřevotříska, polystyren, lepený křemičitý písek, dřevěné odštěpky či vlákna, umělá hmota. Jsou také různě povrchově upravovány. Jsou hladké, perforované, děrované, s nejrůznějšími plastickými vlysy apod. Zpravidla jsou již povrchově upraveny (nátěr, moření apod.) Podle požitého materiálu a povrchové úpravy se také liší jejich vlastnosti, účel použití i ceny

 

Některé vlastnosti jsou společné:

 

  •     Snadná a rychlá montáž
  •     Možnost dodatečného vstupu do meziprostoru


Jiné jsou rozdílné (požární odolnost, možnost užití ve vlhkých prostorech, omyvatelnost, akustické vlastnosti, tepelně-izolační vlastnosti, estetické vlastnosti, cena). Vlastnosti po

dhledu lze ovlivňovat dodatečnými úpravami podhledu jako např. posilovat požární či akustické vlastnosti přídavkem izolace. Škála možností je tak široká, že pro téměř každý účel užití se najde několikero vhodných variant řešení.

 

 

 

Typy kazetových podhledů

Způsob ukotvení

 

Používané materiály pro montáž kazetových podhledů